Szolgáltatások

A Társulás a tagok együttműködése révén több jogterületet magába foglaló, átfogó, komplex jogi támogatást nyújt. A Társulás különösen, de nem kizárólagosan -tartós és eseti megbízás alapján -az alábbi szolgáltatások teljesítését vállalja:

  • Tartós megbízás alapján állandó jogi képviselet - havi átalánydíjas vagy óradíjas konstrukcióban
  • Eseti megbízás alapján jogi képviselet, jogi tanácsadás
  • Projekt alapú megbízás, jogvélemény készítése
  • Jogszabályfigyelés (törvények, miniszteri és önkormányzati rendeletek), jogszabálytervezetekről összefoglaló készítése, jogi szempontú véleményezése
  • Társaságalapítás, változás bejegyzési eljárások során képviselet
  • Hatósági, engedélyeztetési ügyek során képviselet
  • Szabályzatok, általános szerződési feltételek készítése, felülvizsgálata
  • Követelésbehajtás, fizetés meghagyásos, peres eljárás során képviselet
  • Ingatlan adásvételi szerződések, használati és telekalakítási megállapodások készítése
  • Egyéb polgárjogi szerződések készítése, véleményezése